1

1.จังหวัดสมุทรสงคราม

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมทรสงคราม

3.เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

SAMUT SONGKHRAM  Province

1

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

สมุทรสงคราม

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม    

Mueang Samut Songkhram  District

2

อำเภออัมพวา        

Amphaw  District

3

อำเภอบางคนที           

Bang Khonthi  District