1.จังหวัดสมุทรสาคร

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

3.เทศบาลเมืองสมุทรสาคร

SAMUT SAKHON  Province

1

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

สมุทรสาคร

อำเภอเมืองสมุทรสาคร      

Mueang Samut Sakhon  District

2

อำเภอบ้านแพ้ว      

Ban Phaeo  District

3

อำเภอกระทุ่มแบน       

Krathum Baen  District