1.จังหวัดสมุทรปราการ

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

3.เทศบาลเมืองสมุทรปราการ

SAMUT PRAKAN  Province

1

 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

สมุทรปราการ

อำเภอเมืองสมุทรปราการ   

Mueang Samut Prakan  District

2

อำเภอบางบ่อ     

Bang Bo  District

3

อำเภอบางพลี         

Bang Phli  District

4

อำเภอบางเสาธง     

Bang Sao Thong  District