1.จังหวัดอ่างทอง

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

3.เทศบาลเมืองอ่างทอง

ANG THONG  Province

 

1

1.

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง

อำเภอเมืองอ่างทอง          

Mueang Ang ThongDistrict

2

อำเภอไชโย

Chaiyo  District

3

อำเภอป่าโมก                  

Pa Mok  District

4

อำเภอโพธิ์ทอง

Pho Thong  District

5

อำเภอสามโก้               

Samko  District

6

อำเภอแสวงหา

Sawaengha  District

7

อำเภอวิเศษไชยชาญ            

Wiset Chai Chan  District