1.จังหวัดลพบุรี

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

3.เทศบาลเมืองลพบุรี

LOP BURI  Province

1

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

อำเภอเมืองลพบุรี   

Mueang Lop Buri  District

2

อำเภอบ้านหมี่      

Ban Mi  District

3

อำเภอชัยบาดาล          

Chai Badan  District

4

อำเภอโคกเจริญ   

Khok Charoen  District

5

อำเภอโคกสำโรง         

Khok Samrong  District

6

อำเภอลำสนธิ      

Lam Sonthi  District

7

อำเภอหนองม่วง   

Nong Muang  District

8

อำเภอพัฒนานิคม

Phatthana Nikhom  District

9

อำเภอสระโบสถ์     

Sa Bot  District

10

อำเภอท่าหลวง    

Tha Luang  District

11

อำเภอท่าวุ้ง             

Tha Wung  District