Print
Category: เชียงคำ
Hits: 609

จังหวัดพะเยา

เทศบาลเมืองพะเยา

 
เทศบาลตำบลแม่ใจ  
เทศบาลเมืองดอกคำใต้  
เทศบาลตำบลดงเจน (อ.ภูกามยาว)  
เทศบาลตำบลจุน  
เทศบาลตำบลปง  
เทศบาลตำบลเชียงคำ  
เทศบาลตำบลเชียงม่วน  

 เทศบาลตำบลสบบง

ที่ว่าการอำเภอภูซาง